ஐ. மின் ஊராட்;சி உள்ளடக்க அமைப்பு

•    ஊராட்;சி – பெயர்: பொட்டிபுரம்
•    ஊராட்;சி தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதி விவரம்

பெயர்

பொறுப்பு

பி.சந்திரா தலைவர்
ஆர்.கருப்பசாமி உபதலைவர்

• ஊராட்;சி பணியாளர் விவரம்

பெயர்

பொறுப்பு

ஞானசேகரன் ஊராட்சி செயலாளர்
சீரஸ்கன் துப்புரவு பணியாளர்
லட்சுமி துப்புரவு பணியாளர்
பழனிச்சாமி துப்புரவு பணியாளர்
சுப்பையா வார்டு உறுப்பினர்
சுருளியம்மாள் வார்டு உறுப்பினர்
ஆண்டக்காள் வார்டு உறுப்பினர்
வேல்முருகன் வார்டு உறுப்பினர்
மாரிமுத்து வார்டு உறுப்பினர்
லட்சுமணன் வார்டு உறுப்பினர்
தனுஷ்கோடி வார்டு உறுப்பினர்
செல்லையா வார்டு உறுப்பினர்
மீனா வார்டு உறுப்பினர்
மகேந்திரன் ழுர்வு  குடிநீர் இயக்குனர்
மகேந்திரன் ழுர்வு  குடிநீர் இயக்குனர்
பாண்டியன் ழுர்வு  குடிநீர் இயக்குனர்
முருகன் ழுர்வு  குடிநீர் இயக்குனர்

ஐ. மின் ஊராட்;சி உள்ளடக்க அமைப்பு

•    ஊராட்;சி – பெயர்: பொட்டிபுரம்
•    ஊராட்;சி தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதி விவரம்

பெயர்

பொறுப்பு

பி.சந்திரா தலைவர்
ஆர்.கருப்பசாமி உபதலைவர்

• ஊராட்;சி பணியாளர் விவரம்

பெயர்

பொறுப்பு

ஞானசேகரன் ஊராட்சி செயலாளர்
சீரஸ்கன் துப்புரவு பணியாளர்
லட்சுமி துப்புரவு பணியாளர்
பழனிச்சாமி துப்புரவு பணியாளர்
சுப்பையா வார்டு உறுப்பினர்
சுருளியம்மாள் வார்டு உறுப்பினர்
ஆண்டக்காள் வார்டு உறுப்பினர்
வேல்முருகன் வார்டு உறுப்பினர்
மாரிமுத்து வார்டு உறுப்பினர்
லட்சுமணன் வார்டு உறுப்பினர்
தனுஷ்கோடி வார்டு உறுப்பினர்
செல்லையா வார்டு உறுப்பினர்
மீனா வார்டு உறுப்பினர்
மகேந்திரன் ழுர்வு  குடிநீர் இயக்குனர்
மகேந்திரன் ழுர்வு  குடிநீர் இயக்குனர்
பாண்டியன் ழுர்வு  குடிநீர் இயக்குனர்
முருகன் ழுர்வு  குடிநீர் இயக்குனர்