சிறப்பு விபரங்கள்

• ஐவுஐ தொழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள்;: இருக்கு ஃ இல்லை

• ஐஊவு – பயிற்சிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

• நூலக வசதிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை : பொட்டிபுரம்

• நூலகம் பயன்பாட்டில் உள்ளதா: இருக்கு ஃ இல்லை

• புத்தகங்கள் எப்போது வந்தது?
சுகாதாரம்
• சுகாதார நிறுவனங்கள்- ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், துணை சுகாதார நிலையம்இ இதர.

•    பொது சுகாதார பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான சேவை வசதிகள்
– குடி நீர் தொட்டி சுத்தீகரிப்பு:  ஆம்
– பொது கழிப்பிடம்:     ஆம்    பயன்பாடு:   ஆம்   சுத்தீகரிப்பு: தினமும்
– திறந்தவெளி மலம் கழித்தல்:     அதிகம் உள்ளது
•    அரசு மற்றும் ஊறாட்ச்சி திட்டங்கள்
– தனி நபர் கழிப்பறை – 350
– குடி நீர் குழாய் இனைப்பு:        தெரு:     156     வீடு: 282

வாழ்வாதாரம் (வேலை வாய்ப்பு)
•    உங்கள் ஊரில் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தற்போது இருக்கும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் எண்ண?
–    திருப்ப+ர், கோயமுத்தூர் கம்பெனி வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
–    மலைக்கு வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
–  ரேணுகா மில்லுக்கு 10 சதவீதம் படித்தவர்கள் வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
•    இல்லையெனில் இடம் பெயர்தல் விவரம்:
கோயமுத்தூர், திருப்ப+ர் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
•    இடம் பெயர்தலை தடுக்க ஊறாட்சியின் திட்டங்கள்;:
•    உள்ளுர்வாசிகளுக்கு தற்போது இருக்கும் திறமைகள் மற்றும் அவர்களுக்குத் தேவைப்படும் புதிய பயிற்சிகள்;
வாழ்வாதாரம் வழங்கும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    2 மில் உள்ளது. பெண்கள் கொட்டை முந்திரி மில்லுக்கு வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
•    வாழ்வாதாரம் வழங்கும் அரசு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை
•    Nபுழு வழங்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்
– தனிநபருக்கு சிறுதொழில், (தலைசுமை வியாபாரம்) செய்ய கடன் வழங்குகிறது.
– விடியல் – ஆடு, மாடு வளர்க்க சிறுகடன் வழங்கப்படுகிறது.

வியாபாரம்
•    உள்ளுர் வளங்கள்
– மக்கா சோளம், கேழ்வரகு, சோளம், தென்னை, தண்ணீர் பழம், கொய்யாபழம்
உள்ளுரில் செய்யப்படும் வியாபாரங்கள்
–    பலசரக்கு, டீக்கடை
–    தற்போதிருக்கும் திட்டங்கள்
•    கடனுதவி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் முதலியன
–    வியாபாரத்தைப் பெறுக்குவதில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு
கலாச்சாரம் ஃ பொழுதுபோக்கு:
•    உள்ளுர் கலாச்சார அமைப்புகள் மற்றும் குழுக்கள்
– தேவராட்ட கலைக்குழு ஒன்று உள்ளது.

•    உள்ளுர் கலாச்சார செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள்
•    வருடத்தில் எந்த கால கட்டங்களில் கலாச்சாரங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன
பங்குனி, மாசி, சித்திரை

•    உள்ளுர்; கலாச்சார கதைகள் மற்றும் தெய்வங்கள் உள்ளுர் திருவிழா
•    சினிமா ஃ கலை மற்றும் பண்பாடு

சிறப்பு விபரங்கள்

• ஐவுஐ தொழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள்;: இருக்கு ஃ இல்லை

• ஐஊவு – பயிற்சிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

• நூலக வசதிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை : பொட்டிபுரம்

• நூலகம் பயன்பாட்டில் உள்ளதா: இருக்கு ஃ இல்லை

• புத்தகங்கள் எப்போது வந்தது?
சுகாதாரம்
• சுகாதார நிறுவனங்கள்- ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், துணை சுகாதார நிலையம்இ இதர.

•    பொது சுகாதார பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான சேவை வசதிகள்
– குடி நீர் தொட்டி சுத்தீகரிப்பு:  ஆம்
– பொது கழிப்பிடம்:     ஆம்    பயன்பாடு:   ஆம்   சுத்தீகரிப்பு: தினமும்
– திறந்தவெளி மலம் கழித்தல்:     அதிகம் உள்ளது
•    அரசு மற்றும் ஊறாட்ச்சி திட்டங்கள்
– தனி நபர் கழிப்பறை – 350
– குடி நீர் குழாய் இனைப்பு:        தெரு:     156     வீடு: 282

வாழ்வாதாரம் (வேலை வாய்ப்பு)
•    உங்கள் ஊரில் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தற்போது இருக்கும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் எண்ண?
–    திருப்ப+ர், கோயமுத்தூர் கம்பெனி வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
–    மலைக்கு வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
–  ரேணுகா மில்லுக்கு 10 சதவீதம் படித்தவர்கள் வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
•    இல்லையெனில் இடம் பெயர்தல் விவரம்:
கோயமுத்தூர், திருப்ப+ர் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
•    இடம் பெயர்தலை தடுக்க ஊறாட்சியின் திட்டங்கள்;:
•    உள்ளுர்வாசிகளுக்கு தற்போது இருக்கும் திறமைகள் மற்றும் அவர்களுக்குத் தேவைப்படும் புதிய பயிற்சிகள்;
வாழ்வாதாரம் வழங்கும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    2 மில் உள்ளது. பெண்கள் கொட்டை முந்திரி மில்லுக்கு வேலைக்கு செல்கின்றனர்.
•    வாழ்வாதாரம் வழங்கும் அரசு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை
•    Nபுழு வழங்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்
– தனிநபருக்கு சிறுதொழில், (தலைசுமை வியாபாரம்) செய்ய கடன் வழங்குகிறது.
– விடியல் – ஆடு, மாடு வளர்க்க சிறுகடன் வழங்கப்படுகிறது.

வியாபாரம்
•    உள்ளுர் வளங்கள்
– மக்கா சோளம், கேழ்வரகு, சோளம், தென்னை, தண்ணீர் பழம், கொய்யாபழம்
உள்ளுரில் செய்யப்படும் வியாபாரங்கள்
–    பலசரக்கு, டீக்கடை
–    தற்போதிருக்கும் திட்டங்கள்
•    கடனுதவி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் முதலியன
–    வியாபாரத்தைப் பெறுக்குவதில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு
கலாச்சாரம் ஃ பொழுதுபோக்கு:
•    உள்ளுர் கலாச்சார அமைப்புகள் மற்றும் குழுக்கள்
– தேவராட்ட கலைக்குழு ஒன்று உள்ளது.

•    உள்ளுர் கலாச்சார செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள்
•    வருடத்தில் எந்த கால கட்டங்களில் கலாச்சாரங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன
பங்குனி, மாசி, சித்திரை

•    உள்ளுர்; கலாச்சார கதைகள் மற்றும் தெய்வங்கள் உள்ளுர் திருவிழா
•    சினிமா ஃ கலை மற்றும் பண்பாடு