மின்சாரம்

•    மொத்த இருப்பு
•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
•    பயன்பாடு
•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்
•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:
•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்:
தொழிற்சாலைகள்
•    உள்ளுர் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விபரங்கள் இல்லை
•    வியாபாரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் விபரம்;
•    வியாபாரத்தை எப்படி தொடங்குவது
•    முன்மாதிரி கதைகள்
விவசாயம்
1.    முக்கிய பயிர்கள் கேழ்வரகு, தக்காளி, கரும்பு, நெல், காய்கறி
2.    பாசனம் வசதிகள் ஆழ்துளை கிணறு

3.    நீர் நிலைகள்
கட்டபொம்மன் கண்மாய், காமராஜ ப+சாரி சமுத்திர கண்மாய், பொட்டல் குளம், உசிலங்குளம்.
4.    கால்நடை பராமரிப்பு :  துணை கால்நடை பராமரிப்பு நிலையம்
மருத்துவமனை உண்டு
5.    வானிலை : வறட்சி
6.    மண் அறிவியல் செம்மண்
7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை
8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு
9.    உரங்கள்
10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்
11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்
12.    இயற்கை வேளாண்மை
13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஆம்;
14.    கொள்முதல் நிலையங்கள் : இல்லை
15.    உணவு பதப்படுத்தல் : இல்லை
உள்ளுர் செய்திகள் (தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்)
1.    மேம்பாட்டு செய்திகள்
2.    வேளாண்மை செய்திகள்
3.    வானிலை செய்திகள்
4.    வணிக செய்திகள்
5.    உள்ளுர் விவகாரம் ஃஅறிவு
ய.    நீர் சேகரிப்பு : குளம்
டி.    மூலிகை மருத்துவம் : இல்லை
உ.    உள்ளுர் தொழில்நுட்பம் : இல்லை
ன.    உள்ளுர் திறன்கள்
ந.    உள்ளுர் ஜோதிடம்

6.    அறிவியல் மற்றும் புதுக் கண்டுபிடிப்புகள்
7.    உள்ளுர் வரலாறு
8.    சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள்
9.    விளையாட்டு
10.    பொழுது போக்கு
11.    உள்ளுர் பிரபலங்கள்
12.    அரசு செய்திகள்
13.    வகைப்பாடுகள்
ய.    சொத்துக்கள்

டி.    திருமண பொருத்தம்
உ.    வேலை வாய்ப்புகள்
ன.    மோட்டார் வாகனங்கள்
ந.    உணவு மற்றும் விவசாயம்
க.    உள்ளுர் வேலையாட்கள் மற்றும் திறன்கள்
ப.    பசு மற்றும் கால்நடைகள் : உண்டு
h.    விவசாய பண்ணை பொருட்கள்
உள்ளுர் பொருட்கள் சிறப்பம்சங்கள்
•    விவசாயம்      :  ஆம்
•    கைவினைப் பொருட்கள் : ஆம்
•    கிராமிய இசை
•    பயன்பாட்டு மருத்துவமூலிகைகள்
•    ஓவியங்கள்     :
•    மரவேலைகள்     :  தச்சுத்தொழில்
•    நகை ஆபரணங்கள்
•    தையல் பூவேலைகள்     :
•    மதுபான வடிசாலைகள்
•    களிமண் பொருட்கள்
•    மூங்கில் பொருட்கள்
•    உணவு பொருட்கள்
•    பால் பொருட்கள்
•    மட்பாண்டங்கள் : உண்டு

மின்சாரம்

•    மொத்த இருப்பு
•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
•    பயன்பாடு
•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்
•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:
•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்:
தொழிற்சாலைகள்
•    உள்ளுர் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விபரங்கள் இல்லை
•    வியாபாரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் விபரம்;
•    வியாபாரத்தை எப்படி தொடங்குவது
•    முன்மாதிரி கதைகள்
விவசாயம்
1.    முக்கிய பயிர்கள் கேழ்வரகு, தக்காளி, கரும்பு, நெல், காய்கறி
2.    பாசனம் வசதிகள் ஆழ்துளை கிணறு

3.    நீர் நிலைகள்
கட்டபொம்மன் கண்மாய், காமராஜ ப+சாரி சமுத்திர கண்மாய், பொட்டல் குளம், உசிலங்குளம்.
4.    கால்நடை பராமரிப்பு :  துணை கால்நடை பராமரிப்பு நிலையம்
மருத்துவமனை உண்டு
5.    வானிலை : வறட்சி
6.    மண் அறிவியல் செம்மண்
7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை
8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு
9.    உரங்கள்
10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்
11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்
12.    இயற்கை வேளாண்மை
13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஆம்;
14.    கொள்முதல் நிலையங்கள் : இல்லை
15.    உணவு பதப்படுத்தல் : இல்லை
உள்ளுர் செய்திகள் (தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்)
1.    மேம்பாட்டு செய்திகள்
2.    வேளாண்மை செய்திகள்
3.    வானிலை செய்திகள்
4.    வணிக செய்திகள்
5.    உள்ளுர் விவகாரம் ஃஅறிவு
ய.    நீர் சேகரிப்பு : குளம்
டி.    மூலிகை மருத்துவம் : இல்லை
உ.    உள்ளுர் தொழில்நுட்பம் : இல்லை
ன.    உள்ளுர் திறன்கள்
ந.    உள்ளுர் ஜோதிடம்

6.    அறிவியல் மற்றும் புதுக் கண்டுபிடிப்புகள்
7.    உள்ளுர் வரலாறு
8.    சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள்
9.    விளையாட்டு
10.    பொழுது போக்கு
11.    உள்ளுர் பிரபலங்கள்
12.    அரசு செய்திகள்
13.    வகைப்பாடுகள்
ய.    சொத்துக்கள்

டி.    திருமண பொருத்தம்
உ.    வேலை வாய்ப்புகள்
ன.    மோட்டார் வாகனங்கள்
ந.    உணவு மற்றும் விவசாயம்
க.    உள்ளுர் வேலையாட்கள் மற்றும் திறன்கள்
ப.    பசு மற்றும் கால்நடைகள் : உண்டு
h.    விவசாய பண்ணை பொருட்கள்
உள்ளுர் பொருட்கள் சிறப்பம்சங்கள்
•    விவசாயம்      :  ஆம்
•    கைவினைப் பொருட்கள் : ஆம்
•    கிராமிய இசை
•    பயன்பாட்டு மருத்துவமூலிகைகள்
•    ஓவியங்கள்     :
•    மரவேலைகள்     :  தச்சுத்தொழில்
•    நகை ஆபரணங்கள்
•    தையல் பூவேலைகள்     :
•    மதுபான வடிசாலைகள்
•    களிமண் பொருட்கள்
•    மூங்கில் பொருட்கள்
•    உணவு பொருட்கள்
•    பால் பொருட்கள்
•    மட்பாண்டங்கள் : உண்டு